Trung tâm trợ giúp

Lỗi trang đích có các thành phần làm giả trang tin, trang báo, chuyên trang

Theo Nội dung chính sách quảng cáo của Zalo Ads, trang đích được xem như một thành phần của quảng cáo, vì thế nên các chế tài và chính sách áp dụng cho quảng cáo trên hệ thống Zalo Ads cũng được áp dụng và sử dụng cho các trang đích: website, landing page, bài viết.

Trên trang có các thành phần giả các trang tin, trang báo, các chuyên trang là loại trang đích không được phép sử dụng trong quảng cáo Zalo Ads.

Các yếu tố làm giả các trang tin trang báo, chuyên trang thường gặp:

  • Trang chứa các chuyên mục không có thật
  • Trang chứa logo các trang báo lớn,…

Một số ví dụ về trang đích làm giả trang tin, trang báo, chuyên trang

Landing page xuất hiện logo, thanh menu giả trang báo gây hiểu nhầm cho người dùng (xuất hiện khi xem dưới dạng mobile) 
Landing page xuất hiện logo, thanh menu giả trang báo gây hiểu nhầm cho người dùng 

Hướng dẫn chỉnh sửa quảng cáo

Nếu nhà quảng cáo đang bị từ chối với lý do có các thành phần làm giả các trang tin, trang báo, chuyên trang, nhà quảng cáo cân nhắc chỉnh sửa theo các bước sau:

Bước 1: Chỉnh sửa nội dung landing page/website

Bước 2: Truy cập vào hệ thống Zalo Ads theo đường dẫn: https://ads.zalo.me/

Bước 3: Trong tab Chiến dịch, nhà quảng cáo chọn phần Quản lý chiến dịch

Bước 4: Nhà quảng cáo nhấn vào Tên chiến dịch muốn chỉnh sửa

Bước 5: Tại phần Danh sách quảng cáo, nhà quảng cáo nhấn chọn tên quảng cáo mong muốn chỉnh sửa.

Bước 6: Nhà quảng cáo sau khi chỉnh sửa trang đích theo yêu cầu, vui lòng nhấn chọn nút Chỉnh sửa trong phần Thông tin quảng cáo.

Bước 7: Nhấn nút Gửi duyệt để có thể gửi BQT Zalo Ads duyệt lại.

Hình ảnh tham khảo

Đã sao chép link