Trung tâm trợ giúp

Tạo quảng cáo Tin nhắn cho tài khoản cá nhân đã định danh

Quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân được thiết kế riêng dành cho các nhà quảng cáo cá nhân đã định danh.

Yêu cầu:

  • Khi cần thay đổi thông tin profile Zalo (tên, avatar hoặc cả 2), nhà quảng cáo cần tắt các chiến dịch quảng cáo trước khi thay đổi thông tin profile.

Thiết lập quảng cáo

Để tạo quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân, nhà quảng cáo truy cập vào trang Zalo Ads và thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Thiết lập chiến dịch quảng cáo

Nhà quảng cáo vào trang Tạo Quảng Cáo >> chọn Xem tất cả các loại quảng cáo chọn loại quảng cáo Tin nhắn >> Nhấn Bắt đầu.

Bước 2: Đặt tên chiến dịch và chọn tài khoản

Nhà quảng cáo đặt tên cho chiến dịch quảng cáo để dễ dàng nhận biết và phân biệt với các quảng cáo khác. Sau đó, nhà quảng cáo chọn “Tài khoản Zalo cá nhân“.

Bước 3: Nhắm chọn đối tượng quảng cáo

Thực hiện tương tự như các hình thức quảng cáo khác trên Zalo Ads

Bước 4: Thiết lập ngân sách và chi phí quảng cáo

Nhà quảng cáo thiết lập ngân sách quảng cáo bằng 2 cách: Tổng ngân sách hoặc Tự đặt giá.

  • Giá tối thiểu cho mỗi lượt nhấn là 500đ/lượt nhấn
  • Giá tối thiểu cho phần Tổng ngân sách 1 lần là 600,000đ.
Với giá mỗi lượt nhấn quảng cáo giá tối thiểu là 500đ cho toàn bộ đối tượng quảng cáo
Với giá tổng ngân sách tối thiểu là 600,000đ cho toàn bộ đối tượng quảng cáo

Lưu ý: Chi phí này có thể thay đổi tùy thuộc việc nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng và thời điểm chạy quảng cáo mà giá lượt nhấn sẽ thay đổi. Nhà quảng cáo cần linh động khi đặt giá quảng cáo.

Bước 5: Tạo kịch bản tin nhắn trong phần Mini page

Nhà quảng cáo chọn kịch bản tin nhắn đã tạo trước đó, hoặc tạo mới kịch bản bằng cách nhấn “+ Tạo mới”

Kịch bản tin nhắn là 1 phần của Mini Page, ứng dụng hỗ trợ nhà quảng cáo tạo trang bán hàng trực tiếp trên hệ thống Zalo Ads. Nhà quảng cáo cần cấp quyền cho phép ứng dụng Mini Page truy xuất các thông tin (tên và ảnh đại diện tài khoản Zalo).

Nhà quảng cáo tạo kịch bản tin nhắn mẫu trong phần giao diện “Tạo kịch bản tin nhắn”, nhà quảng cáo cập nhật nội dung tin nhắn, nút CTA (thông tin cập nhật sẽ được hiển thị trong phần Xem trước hiển thị màn hình bên phải):

  • Tên trang hiển thị
  • Hình ảnh, hoặc video
  • Nội dung văn bản, nút bấm
  • Nội dung tin nhắn mặc định
Nội dung mô tả của tin nhắn để khách hàng biết thông tin sản phẩm/dịch vụ
Cập nhật hình ảnh, hoặc video để thu hút người dùng biết đến sản phẩm/dịch vụ
Cập nhật nội dung giới thiệu về nội dung/dịch vụ
Cập nhật nội dung nút bấm để khách hàng gửi tin nhắn nhanh đến nhà quảng cáo
Nội dung mặc định để gợi ý thông tin khách hàng gửi đến nhà quảng cáo

Sau khi hoàn tất kịch bản tin nhắn, nhà quảng cáo cần xuất bản để có thể sử dụng, những kịch bản tin nhắn chỉ lưu sẽ không được sử dụng để quảng cáo.

Bước 6: Chuẩn bị nội dung quảng cáo

Nhà quảng cáo đăng tải hình ảnh và chuẩn bị nội dung quảng cáo theo yêu cầu tương tự với các hình thức quảng cáo khác trên Zalo Ads.

Bước 7: Thông tin Giấy phép

Cung cấp giấy phép cho các sản phẩm/dịch vụ BQT Zalo Ads quy định yêu cầu giấy phép tại Chính sách quảng cáo tin nhắn dành cho cá nhân.

Bước 8: Gửi duyệt

Sau khi tạo nội dung quảng cáo, nhà quảng cáo có thể nhấn Lưu nội dung để chỉnh sửa sau hoặc tiến hành nhấn Gửi duyệt để đội ngũ quản trị Zalo Ads phê duyệt quảng cáo:

1. Nhấn Lưu quảng cáo để lưu lại nội dung và quay lại chỉnh sửa sau. Khi quảng cáo chưa được gửi duyệt sẽ có trạng thái Tạo mới và sẽ không phân phối cho đến khi được gửi duyệt.

2. Nhấn Gửi duyệt quảng cáo để đưa quảng cáo đến đội ngũ vận hành Zalo Ads kiểm tra và tiến hành xét duyệt. Thời gian duyệt quảng cáo trong thời gian 30p – 60p.

So sánh luồng hiển thị tin nhắn giữa quảng cáo tin nhắn tài khoản cá nhân đã định danh và quảng cáo tin nhắn tài khoản OA xác thực

Luồng hiển thị kịch bản tin nhắn từ quảng cáo tin nhắn cho tài khoản cá nhân

Luồng hiển thị kịch bản tin nhắn từ quảng cáo tin nhắn cho tài khoản Official Account xác thực

Đã sao chép link