Trung tâm trợ giúp

2. Chính sách và quy trình duyệt quảng cáo

2. Chính sách và quy trình duyệt quảng cáo

2.1 Quá trình xem xét quảng cáo

  • Trước khi hiển thị trên Zalo, quảng cáo sẽ được xem xét để đảm bảo tuân thủ Chính sách quảng cáo của Zalo Ads. Thông thường, hầu hết quảng cáo được xem xét trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn. 
  • Trong quá trình xét duyệt quảng cáo, ngoài nội dung và hình ảnh quảng cáo, chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung trong trang đích quảng cáo dẫn đến, đối tượng của quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể không được phê duyệt nếu trang đích không hoạt động, bị nghi ngờ có chứa virus/phần mềm độc hại, nội dung trang đích không phù hợp với sản phẩm/dịch vụ được quảng bá trong quảng cáo hoặc không tuân thủ đầy đủ luật pháp Việt Nam và Chính sách quảng cáo của chúng tôi.      
  • Sau khi quảng cáo gửi duyệt được phê duyệt thành công, hệ thống sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo và bạn có thể kiểm tra các kết quả và chi phí trong quản lý chiến dịch.                           

2.2 Các bước cần thực hiện nếu không được phê duyệt

  • Nếu quảng cáo của bạn không được phê duyệt do không tuân thủ đầy đủ chính sách của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo và gửi lại để xét duyệt. 
  • Nếu không thể chỉnh sửa quảng cáo hoặc cảm thấy quảng cáo đã không được phê duyệt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại qua các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.

Đã sao chép link