Trung tâm trợ giúp

17. Quy định về sử dụng Quảng cáo Video

17. Quy định về sử dụng Quảng cáo Video

 • Quảng cáo Video là một hình thức quảng cáo sử dụng video để truyền tải thông điệp đến khách hàng tiềm năng, giúp mang lại nhiều thông tin, hiệu ứng sinh động và thu hút cho sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo.

17.1 Quy định chung đối với “Quảng cáo Video”

 • Quảng cáo cần tuân thủ tất cả những quy định chung về mặt sản phẩm, nội dung, hình ảnh, giấy phép, trang đích,…được quy định trong Chính sách quảng cáo chung của Zalo Ads. Tham khảo cụ thể chính sách tại đây: https://ads.zalo.me/business/p/chinh-sach/. Ngoài ra, quảng cáo Video cần tuân thủ một số tiêu chuẩn riêng của sản phẩm.
 • Cụ thể, quảng cáo Video cần tuân thủ những quy định chung sau đây:
  • Sản phẩm/dịch vụ quảng cáo không thuộc những danh mục cấm hoặc hạn chế của Zalo Ads;
  • Nội dung video tuân thủ những quy định về thẩm mỹ hình ảnh và nội dung: không chứa các hình ảnh thiếu thẩm mỹ, nhạy cảm, dung tục,…
  • Đảm bảo tuân thủ các chính sách quảng cáo được Nhà nước quy định.

17.2 Quy định riêng đối với “Quảng cáo Video”

 • Hình ảnh trong video phải đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, quy định cụ thể tại: https://ads.zalo.me/business/quy-dinh-ve-hinh-anh-quang-cao/
 • Video không sử dụng định dạng, các bản cắt ra từ các video livestream, gây nhầm lẫn về bản chất video đối với người dùng.
 • Video không sử dụng tiêu đề, thumbnail hoặc âm thanh gây tò mò người dùng dùng nhấp vào nhưng nội dung trong video không liên quan đến tiêu đề/thumbnail/âm thanh ban đầu.
 • Video không được là ảnh tĩnh hoặc không được đặt trên nền ảnh tĩnh (kể cả trường hợp ảnh tĩnh có chứa nội dung text). Mỗi ảnh tĩnh chỉ được phép xuất hiện dưới 2s trong mỗi cảnh của video; tránh trường hợp video thiếu chuyển động.
 • Giây đầu tiêu của video không được là nền trống hoặc nền trống chỉ chứa logo.
 • Video không được chứa nội dung (text) bị lật ngược (đảo từ dưới lên hoặc từ trái qua phải)​
 • Tất cả các video quảng cáo đều phải có âm thanh rõ ràng, không chứa tạp âm gây nhiễu, kể cả là GIF.
 • 3 giây đầu tiên không được chứa các âm thanh gây căng thẳng, khó chịu hoặc nhầm lẫn cho người dùng.
 • Không sử dụng giao diện của các nền tảng khác trên Zalo (ví dụ UI, comment, react, logo) ​
 • Video không chứa nội dung (text) bị các giao diện của hệ thống che, cắt. Các quảng cáo cần tuân thủ các nội dung đều nằm trong vùng an toàn (vùng màu tím trong ảnh)
 • Không sử dụng khung viền đen ở phía bên trái và bên phải của video gây nhầm lẫn về tỉ lệ khung hình

Đã sao chép link