Trung tâm trợ giúp

Định dạng quảng cáo Welcome

Định dạng quảng cáo Welcome là banner được hiển thị đầu tiên trên màn hình khi người dùng truy cập vào ứng dụng.

Hình ảnh minh họa cho Welcome Mobile

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 640×1500 px
  • Dung lượng tối đa: 250KB
  • Format hình ảnh: JPG
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing Mp3

Đã sao chép link