Trung tâm trợ giúp

Định dạng quảng cáo Halfpage

Định dạng quảng cáo Halfpage là banner được hiển thị trong nội dung bài viết tin tức người dùng đang xem.

Hình ảnh minh họa cho Halfpage PC

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 300×600 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing News, Zing Mp3

Hình ảnh minh họa cho Halfpage Mobile

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 300×600 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới

Đã sao chép link