Trung tâm trợ giúp

Quy tắc tự động

Zalo Ads ra mắt tính năng mới hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý quảng cáo tự động, dễ dàng và nhanh chóng.

Tính năng “Quy tắc tự động” (Automated Rules) hỗ trợ nhà quảng cáo rút gọn quy trình vận hành quảng cáo bằng cách tự động hóa thao tác bật/tắt quảng cáo, tăng/giảm giá thầu.

I. Tạo quy tắc tự động

Nhà quảng cáo có thể tạo quy tắc tự động bằng 2 cách: tạo quy tắc tự động trong phần Thư viện và tạo quy tắc tự động trực tiếp trong chiến dịch quảng cáo.

Cách 1: Tạo quy tắc tự động trong phần Thư viện.

Bước 1: Trong phần Thư viện ở trang quản lý, nhà quảng cáo chọn tính năng Quy tắc tự động.

Bước 2: Nhà quảng cáo nhận nút Tạo quy tắc mới để bắt đầu tạo quy tắc mới.

Bước 3: Trong bảng Tạo quy tắc, nhà quảng cáo thiết lập quy tắc tự động qua 5 bước cơ bản.

1. Đặt tên cho quy tắc tự động

2. Lựa chọn 4 loại hành động tác động trực tiếp lên quảng cáo:

 • Bật quảng cáo
 • Dừng quảng cáo
 • Tăng giá đấu thầu
 • Giảm giá đấu thầu

Lưu ý:

 • Với việc tăng giá thầu, nhà quảng cáo bắt buộc phải nhập giá thầu giới hạn tăng tối đa.
 • Nhà quảng cáo có thể tăng/giảm giá theo đơn vị % giá thầu, hoặc theo số tiền nhất định.
 • Nhà quảng cáo cân nhắc việc thiết lập tần suất cho việc hành động thay đổi giá đấu thầu.
 • Tần suất là thời gian tối thiểu mà giữa các lần hệ thống thực hiện quy tắc. Ví dụ: Nếu nhà quảng cáo chọn tần suất là “12 giờ/lần sau lần thực thi trước“, thì cứ sau 12 giờ (bắt đầu từ lần thực thi quy tắc gần nhất) hệ thống sẽ quét lại các quảng cáo, nếu có quảng cáo nào thỏa điều kiện đặt ra thì sẽ áp dụng quy tắc tự động.

3. Thiết lập điều kiện để áp dụng quy tắc tự động bằng cách nhấn vào nút Thêm tại mục Điều kiện. Hiện tại, nhà quảng cáo có thể chọn theo các điều kiện sau:

 • Lượt hiển thị
 • Trạng thái
 • Đã chi tiêu (đ)
 • Lượt nhấn
 • CTR (%)

4. Nhà quảng cáo chọn những quảng cáo sẽ áp dụng cho các quy tắc tự động đang tạo. Nhà quảng cáo cân nhắc chỉ những quảng cáo được thêm vào thì hệ thống mới quét và áp dụng hành động tự động.

5. Nhà quảng cáo nhấn nút Tạo để hoàn thành quy tắc tự động.

Ví dụ một quy tắc tự động cho việc Tăng giá thầu khi CTR của quảng cáo giảm
Cách 2: Tạo quy tắc trong chiến dịch quảng cáo.

Ngoài Thư viện, nhà quảng cáo còn có thể tạo và áp dụng quy tắc ngay trong Chiến dịch quảng cáo.

Bước 1: Sau khi đã tạo quảng cáo thành công, nhà quảng cáo vào phần Báo cáo chiến dịch và tick chọn quảng cáo cần tạo và áp dụng quy tắc. Lúc này, nút Quy tắc tự động sẽ được hiển thị để nhà quảng cáo tạo quy tắc.

Bước 2: Nhà quảng cáo chọn Tạo mới quy tắc tự động. Lúc này, hệ thống sẽ tự động áp dụng quảng cáo đang chọn vào phần Quảng cáo áp dụng trong bảng Tạo mới quy tắc.

Nhà quảng cáo có thể chọn Tạo mới hoặc Áp dụng quy tắc đang có sẵn.

Ngoài ra, nhà quảng cáo còn có thể chọn áp dụng quy tắc tự động đang có sẵn cho quảng cáo đang chọn bằng cách nhấn chọn Áp dụng quy tắc tự động và nhấn nút Thêm quy tắc.

Sau khi thêm quy tắc, nhà quảng cáo nhấn nút Lưu để lưu thông tin.

II. Thay đổi quy tắc tự động đã tạo.

Để xem các danh sách quy tắc tự động đã tạo, nhà quảng cáo vào Thư viện và chọn Quy tắc tự động.

Tại đây, nhà quảng cáo có thể bật/tắt quy tắc tự động, hoặc chỉnh sửa lại quy tắc đã tạo bằng cách nhấn vào tên quy tắc và chọn nút Chỉnh sửa quy tắc.

Trong phần Thông tin chi tiết quy tắc, nhà quảng cáo có thể xem được lịch sử chỉnh sửa quy tắc này (tên người chỉnh sửa, thời điểm và nội dung chỉnh sửa).

Nhà quảng cáo có thể chọn thời gian và xem nội dung chỉnh sửa quy tắc.

III. Thiết lập ưu tiên

Một quảng cáo có thể áp dụng nhiều quy tắc tự động và nhà quảng cáo có thể thiết lập độ ưu tiên cho các quy tắc tự động lên quảng cáo trong phần báo cáo chiến dịch.

Bước 1: Nhà quảng cáo vào phần Chiến dịch quảng cáo và chọn quảng cáo đang áp dụng những quy tắc tự động đã được tạo.

Bước 2: Trong bảng Danh sách quy tắc áp dụng, nhà quảng cáo sử dụng mũi tên lên/xuống để điều chỉnh độ ưu tiên cho các quy tắc áp dụng cho quảng cáo và nhấn nút Lưu.

IV. Kiểm tra lịch sử áp dụng quy tắc trong quảng cáo

Nhà quảng cáo có thể kiểm tra lịch sử hệ thống áp dụng quy tắc tự động cho quảng cáo trong phần Lịch sử chỉnh sửa của quảng cáo.

Nhà quảng cáo có thể xem quy tắc nào đang được áp dụng trong thời điểm nào lên quảng cáo.

Đã sao chép link