Trung tâm trợ giúp

Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch” là một tính năng cho phép nhà quảng cáo theo dõi chi tiết các khoản thanh toán liên quan đến tài khoản quảng cáo, nhằm mục đích hỗ trợ người dùng trong việc quản lý ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả.

Để có thể xem được “Lịch sử giao dịch”, nhà quảng cáo làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang Zalo Ads qua đường link: https://ads.zalo.me/client/home

Bước 2: Trên góc phải màn hình, nhà quảng cáo nhấn vào tên tài khoản và chọn “Lịch sử giao dịch

Bước 3: Tại giao diện màn hình “Lịch sử giao dịch”, nếu nhà quảng cáo không phát sinh bất cứ giao dịch nào trong khoảng thời gian được thiết lập, hệ thống sẽ trả về thông tin “Không tìm thấy lịch sử giao dịch“.

Nếu nhà quảng cáo có phát sinh giao dịch, hệ thống sẽ trả về danh sách các giao dịch như ảnh dưới đây:

Lưu ý: Nhà quảng cáo có thể tùy chọn khoảng thời gian phát sinh giao dịch trên hệ thống bằng cách chọn khoảng thời gian hệ thống dã thiết lập sẵn và thay đổi theo nhu cầu cá nhân.

Đã sao chép link