Trung tâm trợ giúp

Thiết lập ngân sách quảng cáo

Bài viết này nhằm hướng dẫn nhà quảng cáo cách thiết lập ngân sách quảng cáo. Để biết thêm cách tìm ra ngân sách hợp lí cho quảng cáo của mình, nhà quảng cáo vui lòng xem hướng dẫn tại đây

1. Chọn ngân sách áp dụng

Có 2 hình thức áp dụng ngân sách cho quảng cáo:

  • Quảng cáo áp dụng ngân sách cho toàn lịch chạy: là quảng cáo phân phối số lượng lượt nhấn/lượt hiển thị dựa theo tài nguyên quảng cáo trong hệ thống Zalo Ads. Nếu nhà quảng cáo lựa chọn hình thức này, khi tài nguyên quảng cáo của hệ thống Zalo Ads nhiều, hệ thống sẽ ưu tiên phân phối quảng cáo nhanh hơn, và quảng cáo có thể đạt số lượng tương tác đặt ra sớm hơn thời gian quy định.
  • Quảng cáo áp dụng ngân sách theo ngày: là quảng cáo phân phối số lượng click đặt theo số ngày đặt. Nếu nhà quảng cáo lựa chọn hình thức này, hệ thống sẽ phân phối quảng cáo đến khi đạt số lượng tương tác theo từng ngày.

Ví dụ: Nhà quảng cáo A đặt mục tiêu đạt số lượng 1500 lượt nhấn (click) trong thời gian từ 9/4/2021 đến 11/4/2021

  • Trường hợp 1: nhà quảng cáo A chọn quảng cáo theo toàn chiến dịch. Nếu trong khoản thời gian này tài nguyên quảng cáo của hệ thống trống, hệ thống sẽ phân phối quảng cáo của nhà quảng cáo A nhanh hơn và đạt 1500 click chỉ trong vào ngày 10/4/2021 và kết thúc quảng cáo.
  • Trường hợp 2: nhà quảng cáo A chia quảng cáo thành 500 lượt nhấn mỗi ngày. Nếu trong khoản thời gian này tài nguyên quảng cáo của hệ thống trống, hệ thống sẽ phân phối quảng cáo đến khi đạt đạt 500 lượt nhấn thì dừng lại và bắt đầu phân phối tiếp quảng cáo trong những ngày tiếp theo.

2. Chọn lịch chạy

Lịch chạy là thời gian quảng cáo sẽ phân phối trên hệ thống Zalo Ads, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

3. Hình thức tính phí

Lưu ý một số loại quảng cáo sẽ cố định hình thức tính phí mà nhà quảng cáo không thể thay đổi. Để hiểu rõ các hình thức tính phí và cách đặt giá thầu trên Zalo Ads. Nhà quảng cáo vui lòng xem thêm ở đây.

4. Đặt giá

Hiện tại Zalo Ads có 2 hình thức đặt giá:

  • Đặt giá theo tổng ngân sách quảng cáo: Là tổng số tiền nhà quảng cáo sẽ chi trả cho quảng cáo này. Tính năng đặt giá theo tổng ngân sách chỉ áp dụng cho loại hình quảng cáo website.
  • Tự đặt giá: Giá đặt nhà quảng cáo sẳn sàng trả cho 1 tương tác trên quảng cáo. Zalo Ads sẽ dựa vào giá đặt này để tính phí khi có người dùng thực hiện các tương tác trên quảng cáo của khách hàng (lượt nhấn, lượt hiển thị, lượt xem video hoàn tất, lượt mua hàng, lượt liên hệ)

Lưu ý:
Nếu nhà quảng cáo thiết lập KPI cho quảng cáo theo toàn chiến dịch thì sau khi quảng cáo đó được duyệt, nhà quảng cáo không thể chỉnh sửa theo lại theo mỗi ngày, và ngược lại .
Giá tối thiểu (chi phí tối thiểu cho một click) sẽ do hệ thống đặt ra phụ thuộc việc nhà quảng cáo chọn nhóm đối tượng và thời điểm tạo quảng cáo .
Nếu nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng rộng, thì giá tối thiểu hệ thống yêu cầu giảm. Ngược lại nhóm đối tượng quảng cáo chọn càng hẹp, giá tối thiểu hệ thống yêu cầu tăng cao.

5/ Số lượng lượt nhấn

  • Số lượng lượt nhấn: hay là số lượt tương tác tối đa mà nhà quảng cáo mong muốn quảng cáo đạt được trong khoản thời gian quảng cáo phân phối. Với các loại quảng cáo khác nhau, hình thức tính tiền sẽ tùy theo loại quảng cáo đã chọn (ví dụ nhấp chuột, lượt hiển thị, lượt xem hoàn tất, hoặc lượt liên hệ)

6/ Tổng chi phí dự kiến

  • Tổng chi phí dự kiến: tổng số tiền dự kiến khi quảng cáo phân phối toàn bộ số lượng tương tác được đặt.

Đã sao chép link