Trung tâm trợ giúp

Lead Center – Quản lý data từ quảng cáo Zalo Form

Với mong muốn hỗ trợ nhà quảng cáo một nơi quản lý data khách hàng từ các chiến dịch quảng cáo Zalo Form, Zalo Ads giới thiệu tính năng mới Lead Center. Tính năng Lead Center giúp nhà quảng cáo quản lý data theo danh sách Form quảng cáo, tải data khách hàng từ Form và cập nhật trạng thái data để đánh giá tình trạng khách hàng sau khi liên hệ.

Để truy cập vào Lead Center, nhà quảng cáo có 2 cách:

Cách 1: Trong hệ thống Zalo Ads, nhà quảng cáo chọn Thư viện và chọn Zalo Form.

Cách 2: Truy cập trực tiếp từ đường dẫn: https://ads.zalo.me/client/manage/lead

Tại trang quản lý Form, nhà quảng cáo lựa chọn tính năng Quản lý lead từ Zalo Form.

Trong phần này, hệ thống sẽ được chia 2 cột:

  • Cột danh sách Form (cột bên trái),
  • Cột danh sách Lead (cột bên phải)

1. Với cột danh sách Form, nhà quảng cáo có thể tìm kiếm tất cả Form đã được tạo theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ.

Tại đây, nhà quảng cáo có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều Form bằng cách nhấn chọn vào ô lựa chọn (tối đa lựa chọn 10 form), hoặc nhà quảng cáo có thể xem Form với tính năng Chọn tất cả.

2. Với cột danh sách Lead, nhà quảng cáo thể xem thông tin data khách hàng đã điền theo từng Form, lọc dữ liệu theo thời gian, hoặc lọc theo trạng thái của từng khách hàng.

Với từng data khách hàng điền form, nhà quảng cáo có thể cập nhật tình trạng để đánh giá chất lượng data theo các trạng thái bên dưới.

Tên trạng tháiDiễn giải thông tin
Dạng thôData khách hàng chưa liên hệ
Đã liên hệData khách hàng đã được liên hệ,
Đạt chuẩnData khách hàng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí của nhà quảng cáo
Đã chuyển đổiData khách hàng đã chuyển đổi thành công
Không đạt chuẩnData khách hàng không đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí của nhà quảng cáo
SpamData khách hàng không đạt tiêu chuẩn và gây phiền hà

Nhà quảng cáo có thể lựa chọn từng trạng thái cho các data khách hàng tương ứng.

Với việc cập nhật thông tin trạng thái Spam cho những leads không đạt tiêu chuẩn và gây phiền hà, hệ thống sẽ không phân phối quảng cáo trong cùng Official Account đến những người dùng này.

Đã sao chép link