Trung tâm trợ giúp

Tối ưu quảng cáo Form

Quảng cáo Form là hình thức quảng cáo hỗ trợ thu thập thông tin giúp nhà quảng cáo có được danh sách khách hàng tiềm năng. Để có được data khách hàng chất lượng, nhà quảng cáo phải có những câu hỏi phong phú đa dạng nhằm sàng lọc thông tin và tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất. Hiểu được điều đó, Zalo Ads có vài khuyến nghị giúp nhà quảng cáo tối ưu quảng cáo form đạt hiệu quả nhất.

Form tạo sẵn

Nếu không có nhiều thời gian cho việc tạo form, nhà quảng cáo có thể chọn lựa các form tạo sẵn được cung cấp trên hệ thống. Nhà quảng cáo nhập thông tin tiêu đề và nội dung kêu gọi khách hàng gửi thông tin.

Form tùy chỉnh

Ngoài tính năng Form tạo sẵn, Zalo Ads cho phép nhà quảng cáo tự tạo form và tùy chỉnh các trường thông tin câu hỏi để sàn lọc và phân loại khách hàng dễ dàng.

Để thêm các trường thông tin sàn lọc, nhà quảng cáo làm thêm các bước sau khi tạo form.

Bước 1: nhà quảng cáo chọn Tạo Form tùy chỉnh theo nhu cầu

Bước 2: Tại phần Câu hỏi, nhà quảng cáo nhấn chọn nút Thêm câu hỏi mới

Khi này, hệ thống Zalo Ads xuất hiện các nội dung câu hỏi cho phép nhà quảng cáo thêm vào form quảng cáo.

Bước 3: Nhà quảng cáo thêm câu hỏi và các thông tin như mong muốn.

Các trường thông tin có trong form đều bắt buộc khách hàng phải điền khi muốn gửi thông tin đến nhà quảng cáo.

Bước 4: Nhà quảng cáo nhấn Lưu form sau khi hoàn thành form.

Tính năng Kiểm tra lại thông tin

Nhằm nâng cao chất lượng data, Zalo Ads đã bổ sung thêm tính năng “Kiểm tra lại thông tin” cho Quảng cáo Form – cho phép người dùng kiểm tra lại thông tin trước khi gửi cho nhà quảng cáo – giúp tăng độ chính xác của data trước khi submit.

Tính năng hiển thị trên màn hình tạo Form theo mẫu có sẵn
Tính năng hiển thị trên màn hình tạo Form tùy chỉnh

Cập nhật thông tin Trang cảm ơn

Zalo Ads cập nhật tính năng chỉnh sửa phần thông tin nội dung của Trang cảm ơn, cho phép nhà quảng cáo để lại nhiều thông tin hơn đến khách hàng với các nút tùy chỉnh như: Gửi tài liệu, Gọi điện thoại.

Điều kiện:

 • Tính năng chỉ áp dụng cho Form tùy chỉnh, không áp dụng cho form có sẵn,
 • Tính năng chỉ hiển thị trên màn hình Destop, không áp dụng cho di động,
 • Link tài liệu chỉ chấp nhận link tài liệu pdf, không chấp nhận hình thức nào khác (vd docs, website, sheet,…),
 • Link tài liệu không được tự động download,
 • Nội dung phải phù hợp với ngành hàng trong nội dung form và tuân thủ các quy định trong phần Chính sách về nội dung quảng cáo.

Bước 1: Nhấn tạo form mới, hoặc chỉnh sửa những form đã tạo

Bước 2: Chọn loại form 1 trang hay nhiều trang

Bước 3: Cập nhật nội dung trang cảm ơn trong phần Tạo form.

 • Tiêu đề: tối đa 90 ký tự
 • Mô tả: tối đa 255 ký tự
 • Nút bấm: Không sử dụng (mặc định), Gọi điện, Tải tài liệu, Xem trang web.
Nội dung cho nút nhấn Gọi điện
Nội dung cho nút nhấn Tải tài liệu
Nội dung cho nút nhấn Xem trang web.

Bật thông báo khi có lead mới

Tính năng hỗ trợ thông báo cho nhà quảng cáo khi có khách hàng điền thông tin trên form đang chạy quảng cáo. Tin nhắn thông báo được gửi qua OA của quảng cáo Form.

Điều kiện:

 • Thông báo chỉ được áp dụng cho các Form có trạng thái Đang mở,
 • Chỉ có người dùng có quyền “Quản trị viên” và “Phân tích viên” trên Official Account mới được tạo thông báo,
 • Mỗi người dùng chỉ được tạo 1 thông báo trên 1 form,
 • Người dùng nào thiết lập thông báo thì mới chỉnh sửa được thông báo,
 • Official Account chỉ gửi thông báo khi có lead mới.

Để thiết lập thông báo nhà quảng cáo làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dữ liệu quảng cáo Form theo đường link: https://form.oa.zalo.me/client/manage

Bước 2: Lựa chọn Official Account đang chạy quảng cáo và muốn tạo thông báo và nhấn nút Tạo quy tắc nhận thông báo

Bước 3: Nhà quảng cáo lựa chọn Form muốn tạo thông báo và thiết lập Lịch nhận thông báo.

 • Nhận thông báo ngay khi có lead mới: Hệ thống sẽ gửi thông báo đến Zalo khi có người dùng điền thông tin mới vào form thiết lập thông báo.
 • Nhận thông báo định kỳ: Hệ thống sẽ gửi thông báo đến Zalo định kỳ theo khoản thời gian nhà quảng cáo thiết lập trong hệ thống (1h/lần, 2h/lần , 3h/lần , 4h/lần , 6h/lần)
Thông báo theo khoản thời gian được chọn.

Nhà quảng cáo có thể bật/tắt thông báo cho form đã chọn bằng cách nhấn vào nút bật/tắt ngay cột Nhận thông báo leads.

Ngoài ra, nhà quảng cáo còn có thể chỉnh sửa lại Lịch nhận thông báo bằng cách nhấn vào dòng thông tin lịch thông báo kế bên nút bật/tắt.

*Lưu ý: Để nhận được thông báo leads mới, nhà quảng cáo phải quan tâm OA của quảng cáo Form.

Đã sao chép link