Trung tâm trợ giúp

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái hoạt động của Pixel liên kết Ladipage

Zalo Ads Pixel là một đoạn mã được Zalo Ads cung cấp cho các nhà quảng cáo để chèn vào website. Đoạn mã này sẽ giúp nhà quảng cáo thu thập dữ liệu, đo lường hiệu suất trong quá trình chạy quảng cáo Zalo Ads.

Trạng thái Đang hoạt động thể hiện việc đã phát sinh conversion đó trên trang web. Sau khi xuất bản trang, để hệ thống có thể ghi nhận trạng thái Đang hoạt động của conversion, nhà quảng cáo nên cân nhắc thực hiện submit thông tin mẫu trên trang.

1. Định nghĩa các Conversion trong Zalo Ads

Sự kiện trên LadiPage Conversion tương ứng trên Zalo Ads 
Form chỉ yêu cầu thông tin SĐT là bắt buộc 
(những trường thông tin khác có thể có nhưng không bắt buộc) 
Trở thành khách hàng tiềm năng
Form yêu cầu thông tin SĐT và Địa chỉ bắt buộc, 
hoặc thực hiện hành động thanh toán 
Hoàn tất mua hàng 
Form chỉ có trường Email Hoàn tất đăng ký 
– Mở cuộc gọi 
– Mở Email 
– Mở chat qua LadiChat hoặc các liên kết chat khác
Liên hệ
Mở cửa sổ điền thông tin đặt hàng Thêm thông tin thanh toán
Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Nhà quảng cáo có thể tham khảo việc chọn sự kiện theo từng như hình bên dưới, để chọn conversion tương ứng chính xác.

2. Định nghĩa conversion trạng thái Đang hoạt động

Conversion có trạng thái Đang hoạt động là conversion có ghi nhận ít nhất 1 sự kiện trong vòng 7 ngày gần đây. 

Chọn conversion có trạng thái Đang hoạt động trong quá trình tạo quảng cáo giúp nhà quảng cáo theo dõi chính xác, và đảm bảo quảng cáo được tối ưu theo conversion đã chọn.

3. Cách kiểm tra trạng thái hoạt động của Conversion

Bước 1: Kiểm tra trạng thái hoạt động của conversion tại mục “Chọn conversion“. Nếu conversion có tag Đang hoạt động, nhà quảng cáo có thể chọn conversion để theo dõi trong quá trình chạy quảng cáo.

Bước 2: Nếu conversion chưa có tag Đang hoạt động, khách hàng vui lòng truy cập trang đích bạn đang dùng để chạy quảng cáo. Tại trang đích quảng cáo, thực hiện conversion muốn kiểm tra. VD: submit form mua hàng.

Bước 3: Quay lại Zalo Ads, kiểm tra xem conversion đã có tag Đang hoạt động chưa.  

Bước 4: Chọn conversion có trạng thái Đang hoạt động với mục đích theo dõi hoặc tối ưu quảng cáo theo conversion đã chọn.

Đã sao chép link