Trung tâm trợ giúp

Định dạng quảng cáo Masthead

Định dạng quảng cáo Masthead là banner được hiển thị ở vị trí đầu trang tin tức. Định dạng quảng cáo này có kích thước lớn và nổi bật trên hệ sinh thái Zalo Group như Zing News, Báo mới, Zing Mp3.

Hình ảnh minh họa cho Masthead PC

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 970×250 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing News

Hình ảnh minh họa cho Masthead Mobile

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 640×360 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing News, Zing Mp3, Zing TV

Đã sao chép link