Trung tâm trợ giúp

Tính năng quản lý giấy phép theo nhóm

Nhằm giúp nhà quảng cáo có thể tải và quản lý giấy phép quảng cáo theo từng nhóm sản phẩm / ngành nghề nhằm tiết kiệm thời gian cũng như tinh gọn quy trình quản lý giấy phép trong quá trình tạo quảng cáo (áp dụng với các ngành nghề yêu cầu giấy phép quảng cáo và các quảng cáo sử dụng nhiều hình ảnh KOL / người nổi tiếng), Zalo Ads ra mắt tính năng quản lý giấy phép theo nhóm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong phần Thư viện ở trang quản lý, nhà quảng cáo chọn tính năng Giấy phép và nhấn vào nút Tải lên giấy phép mới trong mục Tất cả giấy phép.

Bước 2: Trong ô Thêm vào nhóm, nhà quảng cáo chọn Thêm nhóm mới.

Bước 3: Nhà quảng cáo đặt tên nhóm và chọn nút Thêm vào nhóm.

Bước 4: Sau khi đã tạo nhóm giấy phép thành công, nhà quảng cáo chọn nhóm giấy phép tương ứng với quảng cáo đang khởi tạo ở mục Giấy phép.

Lưu ý:

  • Một giấy phép có thể nằm trong nhiều nhóm giấy phép khác nhau;
  • Một quảng cáo có thể chọn được nhiều nhóm giấy phép.

Đã sao chép link