Trung tâm trợ giúp

Định dạng quảng cáo Fullscreen

Định dạng quảng cáo Fullscreen là banner được hiển thị ở trong bài viết tin tức trên di động. Người dùng sẽ thấy banner xuất hiện khi đọc nội dung tin tức.

Hình ảnh minh họa cho Fullscreen In-page

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 640×1500 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing News

Hình ảnh minh họa cho Fullscreen Full-page

  • Định dạng kích thước tối thiểu: 640×1500 px
  • Dung lượng tối đa: 250kb
  • Vị trí hiển thị: Báo mới, Zing News

Đã sao chép link