Trung tâm trợ giúp

Tạo Form

Người dùng có thể chọn “Tạo form mới” hoặc “Các Form đã tạo” trong trường hợp muốn quảng cáo các Form đã tự tạo trước đó từ hệ thống Zalo Ads.

Tạo Form mới theo mẫu sẵn có

Người dùng có thể chọn theo 3 mẫu form sẵn có như:

  1. Mẫu nhận thông tin tư vấn
  2. Mẫu mua sản phẩm
  3. Mẫu nhận thông tin sản phẩm

Người dùng cần điền các thông tin Form theo mẫu bao gồm:

  • Tên Form
  • Tiêu đề
  • Nội dung (không bắt buộc)
  • Ảnh bìa: Hệ thống tự động lựa chọn ảnh bìa của form theo ảnh bìa của Zalo Official Account mà người dùng lựa chọn tạo quảng cáo hoặc người dùng có thể tải ảnh bìa mới theo  kích thước 1024×533 và dung lượng không quá 2MB.

Người dùng có thể xem trước Form ngay bên góc phải màn hình.

Tạo Form tùy chỉnh theo nhu cầu

Màn hình tạo Form đầy đủ sẽ mở khi user chọn “Tạo Form tùy chỉnh theo nhu cầu”:

Điền thông tin: Tên Form, Tiêu đề, Nội Dung, Ảnh bìa

Người dùng tạo thêm câu hỏi bằng nút “Thêm câu hỏi mới” bao gồm các câu hỏi có sẵn và câu hỏi tạo riêng (tối đa 20 câu)

Người dùng có thể thay đổi thứ tự hoặc xóa câu hỏi

Lưu ý: “Họ tên” và “Số điện thoại” là 2 trường thông tin không thể xóa

Sau khi tạo xong bấm “Lưu Form” thì Form sẽ được chuyển về về trang “Các Form đã tạo” và tự động chọn vào Form vừa tạo để thực hiện quảng cáo. Người dùng có thể chọn lại Form được tạo cho các quảng cáo tiếp theo ở phần “Các Form đã tạo”

Người dùng chọn Form muốn tạo quảng cáo và màn hình “Xem trước Form” sẽ hiển thị Form được chọn.

Đã sao chép link