Trung tâm trợ giúp

Tạo quảng cáo Tin nhắn

Quảng cáo tin nhắn (Message Ads) trên Zalo Ads là hình thức hỗ trợ nhà quảng cáo tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng qua tin nhắn hộp thoại trên Zalo. Qua đó, nhà quảng cáo có thể thu thập thông tin khách hàng, tư vấn trực tiếp 1:1, hoặc chốt đơn hàng trực tiếp ngay trên Zalo.

Những lợi ích của nhà quảng cáo khi sử dụng quảng cáo tin nhắn.

 • Khi người dùng nhấn vào quảng cáo, hệ thống sẽ mở ra hộp thoại nhanh chóng và người dùng có thể tương tác trực tiếp 1:1 với doanh nghiệp.
 • Nhà quảng cáo/doanh nghiệp có thể tiếp cận lại nhóm khách hàng này trong tương lai với bài viết, hoặc cập nhật sản phẩm mới/chương trình khuyến mại mới cho khách hàng.
 • Tăng tỉ lệ chuyển đổi ra đơn hàng khi sử dụng Chatbot để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Điều kiện quảng cáo

 • Nhà quảng cáo phải có tài khoản Official Account xác thực. Nhà quảng cáo vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo tài khoản Official Account tại đây.
 • Tài khoản Official Account phải là tài khoản xác thực. Nhà quảng cáo xem cách thức xác thực tài khoản tại đây.
 • Ngành hàng sản phẩm/dịch vụ chạy quảng cáo phải thuộc danh sách do BQT Zalo Ads quy định tại đây.

Các bước thiết lập quảng cáo tin nhắn (Message Ads)

Bước 1: Nhà quảng cáo vào phần quảng cáo trên trang Zalo Ads và chọn vào loại hình quảng cáo tin nhắn.

Bước 2: Sau khi thiết lập nhóm đối tượng quảng cáo và chi phí cho quảng cáo, nhà quảng cáo tạo kịch bản tin nhắn cho quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể chọn mẫu kịch bản có sẵn do Zalo Ads đề xuất hoặc tạo kịch bản mới cho doanh nghiệp của mình.

Mẫu kịch bản có sẵn sẽ đa dạng phù hợp từng mục đích của doanh nghiệp.

Một số mẫu kịch bản có sẳn trên hệ thống

Hoặc, nhà quảng cáo tạo mẫu kịch bản mới bằng cách chọn phần Tạo kịch bản tùy chỉnh theo yêu cầu.

Tùy vào mục đích tin nhắn, nhà quảng cáo tiến hành chọn 1 trong 2 loại tin nhắn: Tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn kèm hình ảnh.

Nhà quảng cáo nhập thông tin

 • Thông tin tên kịch bản: tối đa 50 ký tự
 • Nội dung tin nhắn: tối đa 2000 ký tự
Mẫu tin nhắn văn bản
Mẫu tin nhắn kèm hình ảnh (có nội dung mô tả)

Có 3 loại nút bấm nhà quảng cáo có thể chọn là: gửi tin nhắn, mở website và thực hiện cuộc gọi.

Tùy vào mục đích quảng cáo, nhà quảng cáo chọn nút bấm phù hợp.
 • Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng có thể chọn lại những kịch bản cũ đã được tạo trong phần Danh sách kịch bản.

* Lưu ý:

 • Nhà quảng cáo chỉ có thể chỉnh sửa những kịch bản được tạo từ hệ thống ads.zalo.me. Những kịch bản được tạo từ hệ thống oa.zalo.me phải chỉnh sửa từ phía trang Official Account tương ứng.
 • Nhà quảng cáo có thể xem kịch bản tin nhắn trong khi tạo quảng cáo trực tiếp trên điện thoại bằng cách nhấn vào nút Xem trước kịch bản trên Zalo (với những kịch bản đã tạo), hoặc nút Lưu và xem trước kịch bản (với những kịch bản tạo mới).
Nhấn biểu tượng để xem trước kịch bản cũ đã tạo thành công
Nhấn vào nút Lưu và xem trước kịch bản để xem kịch bản mới tạo

Bước 3: Sau khi tạo kịch bản tin nhắn, nhà quảng cáo tạo nội dung và hình ảnh cho quảng cáo.

Bước 4: Nhà quảng cáo cung cấp giấy phép quảng cáo phù hợp với từng ngành hàng, nhà quảng cáo nhấn nút Gửi duyệt quảng cáo để gửi quảng cáo đến BQT Zalo Ads kiểm tra và xét duyệt.

Nhà quảng cáo có thể sử dụng Mini App OA Manager trên điện thoại để trả lời khách hàng khi có tin nhắn từ quảng cáo.

Đã sao chép link